НомерНомерДатаОснованиеИздателРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
0m2RLRq58JU=САГ20-ГР00-1079(3)САГ20-ГР00-1079(3)10.07.2020 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаМладостMестност НПЗ ИЗТОК - М. КЪРО, Квартал по регулация: 8б, УПИ V - 103,9459,9460 и УПИ VI - 103,2243,9460, Идентификатор КККР (имот): 68134.4081.103, 68134.4081.2243, 68134.4081.9459, 68134.4081.9460, Планоснимачен район: Южна градска територия 1-ва част, Планоснимачен № 103,2243,2445,2446121750OZbbpn-p96U= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1079(3)_10.07.2020.jpgВиза за проектиране
zxxo-mn12Yk=САГ17-ГР00-2278(9)САГ17-ГР00-2278(9)09.07.2020 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаКрасно селоMестност ХИПОДРУМА, Квартал по регулация: 1033, УПИ I - 797, Идентификатор КККР (имот): 68134.204.132, Планоснимачен район: Хиподрума и Стрелбището - 1-ва част, Планоснимачен № 797, Адрес ул. Александър Македонски № 1, кв. ж.к. Хиподрума121712mY6LRORV4a4= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG17-GR00-2278(9)_09.07.2020.jpgВиза за проектиране
4045YR4psAE=САГ20-ГР00-837(1)САГ20-ГР00-837(1)09.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСердикаMестност "Зона В-15-част Пробив бул."Ген. Данаил Николаев", Квартал по регулация: 41, УПИ X - 20, Идентификатор КККР (имот): 68134.514.396, Планоснимачен район: м. Център, кад. лист 315, 292, Планоснимачен № 20, Адрес ул. Константин Стоилов № 47, кв. Център121694slAg5NdWpZk= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-837(1)_09.07.2020.jpgВиза за проектиране
l3XDIDih4Lc=САГ20-ГР00-1067(1)САГ20-ГР00-1067(1)09.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“СлатинаMестност "Гео Милев", Квартал по регулация: 27, УПИ II - 1041, Идентификатор КККР (имот): 68134.703.1553, Планоснимачен район: Слатина - Редута 2-ра част, Планоснимачен № 1041, Адрес ул. Благородна № 2, кв. ж.к. Гео Милев121691SA8MgOpiZMc= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1067(1)_09.07.2020.jpgВиза за проектиране
CNcTkM_vZQI=САГ20-ГР00-1358(2)САГ20-ГР00-1358(2)09.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаВръбницаMестност С.МРАМОР, Квартал по регулация: 30, УПИ XIV, Идентификатор КККР (имот): 49206.2633.1055, Планоснимачен район: С .Мрамор, Планоснимачен № 120, Адрес ул. Васил Левски № 19121689UoIig5xrfFI= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1358(2)_09.07.2020.jpgВиза за проектиране
Z72GpJOmqTM=САГ20-ГР00-1533САГ20-ГР00-153308.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСлатинаMестност ж.к. Христо Смирненски-Слатина, Квартал по регулация: 198а, УПИ II - 340,683,1378,1379, Идентификатор КККР (имот): 68134.705.683, 68134.705.1379, 68134.705.1378, 68134.705.340, Планоснимачен район: Слатина - Редута 3-та част, Планоснимачен № 447,683,706121681-GY7YCwX_PQ= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1533(1)_08.07.2020.jpgВиза за проектиране
5b2pEreJxtw=САГ20-ГР00-1322(1)САГ20-ГР00-1322(1)08.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаОборищеMестност "ГГЦ ЗОНА Г-12", Квартал по регулация: 545, УПИ за народна библиотека и озеленяване, Идентификатор КККР (имот): 68134.407.156, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 68134.407.156.1, Планоснимачен район: Централна градска част - район Оборище, Адрес бул. Васил Левски № 88, кв. Център121676rYr0dI95WTs= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1322(1)_08.07.2020.jpgВиза за проектиране
t5zTJ_q03Vk=РИС20-АП00-80/1РИС20-АП00-80/107.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на СО - р-н "Искър"ИскърMестност НПЗ ИСКЪР-СЕВЕР, Квартал по регулация: 2, УПИ XXII - 1149, Идентификатор КККР (имот): 07106.1402.1149, Планоснимачен район: Крайречен булевард, Планоснимачен № 261, Адрес ул. Подполк. Васил Златарев № 54, кв. НПЗ Искър121647sfiAVeXlK7w= ;esoft.portal/VIZI/VIZI RAJONNI ADMINISTRACII/ISKAR/упи 22 кв 2 ИС тп.pdfВиза за проектиране
EtFxPnzNmRM=САГ20-ГР00-1126(1)САГ20-ГР00-1126(1)04.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаМладостMестност МЛАДОСТ 4, Квартал по регулация: 24Д, УПИ VII - 1013, Идентификатор КККР (имот): 68134.4089.1013, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 4050121620i70fQ1Wdb0I= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1126(1)_04.07.2020.jpgВиза за проектиране
yYz-gdlZ6wE=САГ20-ГР00-1123(1)САГ20-ГР00-1123(1)04.07.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ВъзражданеMестност ЗОНА "Б-3", М."ЦЕНТЪРА", Квартал по регулация: 158, УПИ XXX - 25, Идентификатор КККР (имот): 68134.302.260, Планоснимачен район: Централна градска част - район Възраждане, Планоснимачен № 25121619_cvMxaIEKYg= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1123(1)_04.07.2020.jpgВиза за проектиране
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 595 записи