НомерНомерДатаОснованиеИздателРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
4kRzbCmDu1o=САГ18-ГР00-282(12)САГ18-ГР00-282(12)21.09.2020 г.ЧЛ. 138 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаМладостMестност МЛАДОСТ 3, Квартал по регулация: 2Б, УПИ XIII-за парк и спорт, пг, Идентификатор КККР (имот): 68134.4083.6095, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 604123559EHPgMfsIjOg= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG18-GR00-282(12)_21.09.2020.jpgВиза за проектиране
OaYF_BApAzc=САГ16-ГР00-3464(7)САГ16-ГР00-3464(7)21.09.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ЛозенецMестност НПЗ „ХЛАДИЛНИКА – ВИТОША – ЧАСТ ЮГ”, Квартал по регулация: 16, УПИ VII - 1571, Идентификатор КККР (имот): 68134.903.3394, Планоснимачен район: Южна градска територия 4-та част, Планоснимачен № 1571123540qmfiRpDZ8BY= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG16-GR00-3464(7)_21.09.2020.jpgВиза за проектиране
GxMxgKUilmw=САГ20-ГР00-962(5)САГ20-ГР00-962(5)18.09.2020 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаВитошаMестност ДРАГАЛЕВЦИ- РАЗШИРЕНИЕ- СЕВЕР, Квартал по регулация: 96, УПИ XVI - 793, Идентификатор КККР (имот): 68134.1971.793, Планоснимачен район: В.з. Драгалевци 1-ва част - Ботаническа градина, Планоснимачен № 793, Адрес ул. Горска поляна № 27, кв. Драгалевци123521CloQ-o61rkU= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-962(5)_18.09.2020.jpgВиза за проектиране
Gs97iTDldps=САГ20-ГР00-1576(1)САГ20-ГР00-1576(1)18.09.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ЛюлинMестност Ж.К. ЛЮЛИН - 8 МР, Квартал по регулация: 35а, УПИ III - 129,130,308, Идентификатор КККР (имот): 68134.4358.515, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 4 том, Планоснимачен № 1236,1255, Адрес ул. Генерал Казимир Ернрот № 46, кв. ж.к. Люлин123510kBff8DsV-ew= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1576(1)_18.09.2020.jpgВиза за проектиране
aZYEN5yt2nU=САГ20-ГР00-1726(1)САГ20-ГР00-1726(1)18.09.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСредецMестност "ЗОНА Г-ЦЕНТЪРА" (ЧАСТ), Квартал по регулация: 403, УПИ II - 25, Идентификатор КККР (имот): 68134.102.25, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 68134.102.25.1, Планоснимачен район: Централна градска част - район Средец, Адрес ул. Ангел Кънчев № 16, кв. Център123495VrxmvrI9RJE= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1726(1)_18.09.2020.jpgВиза за проектиране
XljGRdbtTHk=САГ20-ГР00-848(5)САГ20-ГР00-848(5)18.09.2020 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 41, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 46, АЛ. 1 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 47, АЛ. 2 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаПанчаревоMестност В.З. КОКАЛЯНСКИ ХАНЧЕТА, Квартал по регулация: 14, УПИ X - 140, Идентификатор КККР (имот): 37914.6843.140, Планоснимачен район: С. Кокаляне, Планоснимачен № 137,139,140,141, Адрес ул. Петров кладенец № 12, кв. в.з. Кокалянски ханчета123493vQoTGikBPcE= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-848(5)_18.09.2020.jpgВиза за проектиране
YmcviT2tObA=САГ20-ГР00-1767(1)САГ20-ГР00-1767(1)18.09.2020 г.ЧЛ. 134, АЛ. 6 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСтудентскиMестност "ВИТОША - ВЕЦ СИМЕОНОВО", Квартал по регулация: 4А, УПИ V - 1756, Идентификатор КККР (имот): 68134.1600.4776, Планоснимачен район: Южна градска територия 3-та част, Планоснимачен № 1756123486AYNJLB_T1GU= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1767(1)_18.09.2020.jpgВиза за проектиране
IbPxeD5dsVc=САГ20-ГР00-1740(1)САГ20-ГР00-1740(1)18.09.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“СердикаMестност "НПЗ ВОЕННА РАМПА-ИЗТОК", Квартал по регулация: 7, УПИ XVIII - 144,876, Идентификатор КККР (имот): 68134.505.4855, Планоснимачен район: Индустриална зона Военна рампа Изток-Запад, Планоснимачен № 524,582,876, Адрес ул. Константин Преславски № 5, кв. Военна рампа123484H-YKD-b9nO4= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1740(1)_18.09.2020.jpgВиза за проектиране
6_pwk4TORRo=САГ20-ГР00-1705(1)САГ20-ГР00-1705(1)15.09.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ПодуянеMестност БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ-РАМКА, Квартал по регулация: 306, УПИ VIII - 635, Идентификатор КККР (имот): 68134.607.635, Планоснимачен район: Кв. Васил Левски 1-ва част, Планоснимачен № 635, Адрес ул. Дунавски лебед № 13, кв. Васил Левски123434OTUoZ7Xnj6Y= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1705(1)_15.09.2020.jpgВиза за проектиране
lUcVI3uqYI4=САГ20-ГР00-1438(1)САГ20-ГР00-1438(1)16.09.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаСердикаMестност "ГГЦ ЗОНА В-17", Квартал по регулация: 39А, УПИ XII - 1, Идентификатор КККР (имот): 68134.512.404, Идентификатор КККР (сграда/СОС): 68134.512.404.1, 68134.512.404.1.10, Планоснимачен район: Централна градска част - район Сердика, Адрес ул. Враня № 38, кв. Център123433eZg1Z9bPFcU= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-1438(1)_16.09.2020.jpgВиза за проектиране
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 595 записи