НомерНомерДатаОснованиеИздателРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
XlCjm24_REk=САГ20-ГР00-229(1)САГ20-ГР00-229(1)19.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаВъзражданеMестност НПЗ Средец, Квартал по регулация: 28, УПИ X-146, 149, Планоснимачен район: Баталова воденица, Планоснимачен № 260,262,50,511182686FaVa3w77Dc= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-229-(1)-19.02.2020.jpgВиза за проектиране
cZTRiJfPG8s=САГ20-ГР00-170(1)САГ20-ГР00-170(1)19.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаОборищеMестност ЗОНА Г-13-ЮГ, КВ.584, Квартал по регулация: 584, УПИ VI - 493, Идентификатор КККР (имот): 68134.406.138, Планоснимачен район: Кв. Подуене - Военна академия 1-ва част, Планоснимачен № 493, Адрес № 11, кв. Център118267cGGo6__0gIo= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-170-(1)-19.02.2020.jpgВиза за проектиране
MgCt28Hvink=САГ20-ГР00-163(1)САГ20-ГР00-163(1)19.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 4 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаВъзражданеMестност "ЦЕНТЪРА - ЗАПАДНО НАПРАВЛЕНИЕ - ЧАСТ", Квартал по регулация: 208, УПИ XI - 2, Идентификатор КККР (имот): 68134.304.106, Планоснимачен район: Централна градска част - район Възраждане, Планоснимачен № 2, Адрес ул. Братя Миладинови № 12, кв. Център118266_9RBHGAQk0c= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-163-(1)-19.02.2020.jpgВиза за проектиране
jBN9fDQ_A3E=САГ-ГР00-1350(3)САГ-ГР00-1350(3)19.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаМладостMестност БУЛ.ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА, Квартал по регулация: 36, УПИ II - 1340,1342, Идентификатор КККР (имот): 68134.4090.10, 68134.4090.507, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 1340,1342,5531, Адрес № 251А, кв. ж.к. Младост 4118265GvDWEOXXOkQ= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG19-GR00-1350-(3)-19.02.2020.jpgВиза за проектиране
QkrUIGBWu3U=САГ20-ГР00-73(1)САГ20-ГР00-73(1)17.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаИскърMестност "ДРУЖБА-РАЗШИРЕНИЕ"        (УЛ. ОБИКОЛНА), Квартал по регулация: 504, УПИ I - 1311,1249,1309, Идентификатор КККР (имот): 68134.1504.2415, Планоснимачен район: Южна градска територия 1-ва част, Планоснимачен № 1249,1309,1311,1320,1339118254YkVpLAi7c3o= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-73-(1)-17.02.2020.jpgВиза за проектиране
i7C_x-iV64s=САГ20-ГР00-230(1)САГ20-ГР00-230(1)17.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“ВъзражданеMестност М."ГГЦ ЗОНА Б-5", Квартал по регулация: 240, УПИ II, Идентификатор КККР (имот): 68134.305.12, Планоснимачен район: Зона Б-5,Централна градска част - район Възраждане, Планоснимачен № 20,58, Адрес бул. Александър Стамболийски № 103, кв. ж.к. Зона Б-5118199I_izCcz7JEQ= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-230-(1)-17.02.2020.jpgВиза за проектиране
CAcgB6Q_ALc=САГ20-ГР00-220(1)САГ20-ГР00-220(1)11.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТ; ЧЛ. 140, АЛ. 7 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаМладостMестност М. "БУЛ.АЛ.МАЛИНОВ", КВ. 2,14,19,21,24,32А, Квартал по регулация: 32а, УПИ II - 9997,9998,9999, Идентификатор КККР (имот): 68134.4089.114, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 3411118140nL1WdE_wWyc= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-220-(1)-11.02.2020.jpgВиза за проектиране
SblXxEZw_eg=САГ20-ГР00-203(1)САГ20-ГР00-203(1)12.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 2 ОТ ЗУТДиректор дирекция „Териториално планиране“НадеждаMестност М."НАДЕЖДА 4", Квартал по регулация: 53, УПИ XV - 780, Идентификатор КККР (имот): 68134.1384.2209, Планоснимачен район: Надежда - Връбница - 1-ви том, Планоснимачен № 780, Адрес бул. Ломско шосе № 180, кв. ж.к. Надежда IV118139VNCdt93y3wQ= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-203-(1)-12.02.2020.jpgВиза за проектиране
kP0vtidtkJk=САГ20-ГР00-173(1)САГ20-ГР00-173(1)13.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаНадеждаMестност "НАДЕЖДА ЧАСТ 2Б", Квартал по регулация: 84а, УПИ X - 606, Идентификатор КККР (имот): 68134.1383.606, Планоснимачен район: Надежда - Връбница - 2-ри том, Планоснимачен № 606, Адрес бул. Ломско шосе № 70, кв. ж.к. Надежда II118138X2n4f3rP_eQ= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-173-(1)-13.02.2020.jpgВиза за проектиране
zmKXGSDsCLs=САГ20-ГР00-126-(1)САГ20-ГР00-126-(1)11.02.2020 г.ЧЛ. 140, АЛ. 3 ОТ ЗУТГлавен архитект на Столична общинаМладостMестност ЖГ КАМБАНИТЕ - МЛАДОСТ 4, Квартал по регулация: 38, УПИ I - 44,263,266,351,376, Идентификатор КККР (имот): 68134.4090.1428, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 1272,1273,1275,1324,132511813750Pin77t_Ng= ;esoft.portal/VIZI/2020/SAG20-GR00-126-(1)-11.02.2020.jpgВиза за проектиране
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 56 записи