Съставяне на констативен акт за незаконно строителство (по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ)

Цена

Необходими документи

  1. Заявление свободен текст
  2. Документ за собственост
  3. Налични строителни книжа

Срок

1 месец

Правно основание

Чл. 224, ал. 2 от ЗУТ

Цена

0 лв., лв., такса не се заплаща

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ