Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл. 56, ал. 5 и чл. 57, ал. 3 от ЗУТ