Издаване на разрешение по чл. 71, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО