Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/