Издаване на разрешение по чл. 77, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО