Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове – ОУП и ПУП