Нанасяне на 1 км. графична информация на ППС по данни от изпълнители