Изготвяне становища за необходимост от провеждане на различни процедури