Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ