Процедура за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност), съгласно предоставените правомoщия