Препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписен списък) към кадастралния план