Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.

  • Освобождаване от такси в следните случаи