Допускане на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община