ПРЗ за М. ЗОНА А ЮГ – РАЙОН СРЕДЕЦ

Правно основание

Статус

Влезли в сила

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Средец м. "Зона А" юг

Прикачени документи