ПУП-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ДО ГАРА "ПИОНЕР", РАЙОНИ СЛАТИНА И ИЗГРЕВ

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Слатина
Изгрев

Прикачени документи

Тип
Обяснителна записка Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПРЗ – изменение на застроителен и регулационен план Преглед
ИПР – изменение на план за регулация Преглед