ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА "П.З. ИЛИЯНЦИ-ИЗТОК"

Правно основание

Статус

Първо обявяване в Държавен вестник и обществено обсъждане

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Сердика

Прикачени документи