ПРЗ м."СТУДЕНТСКИ ГРАД"

Правно основание

Статус

В процедура - разглеждане от ОЕСУТ и корекции

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Студентски м. Студентски град

Прикачени документи

Тип
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед
Решение на СОС Преглед