ПРЗ за М. ВЪРТОПО – СЕВЕР, М. ДЪРВЕНИЦА – ЮГ, КВ.9А, 26А, 28А И 28В

Правно основание

Статус

В процедура - разглеждане от ОЕСУТ и корекции

Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Студентски м. "Въртопо - север"
Студентски м. "Дървеница - юг" КВ.9А, 26А, 28А И 28В

Прикачени документи

Тип
ПР – План за регулация Преглед
ПРЗ - план за регулация и застрояване Преглед