Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Надежда НАДЕЖДА - ЧАСТ 2Б кв. 191, УПИ X-556,557, местност НАДЕЖДА - ЧАСТ 2Б

Прикачени документи