Обхват

Район Местност Друго адресно описание
Витоша "в.з. Симеоново-Драгалевци - I част" кв. 2, УПИ I-232, II-231, местност "в.з. Симеоново-Драгалевци - I част"

Прикачени документи