Визия за София представя дългосрочните цели за развитие на Столична Община

липсва

Форум “София: 2050” ще се проведе на 2 септември от 15 до 20 часа в Зала 2 на НДК и ще представени 24 дългосрочни и над 300 краткосрочни цели за София и крайградските територии

 София, 26.08.2019 -На 2 септември, от 15 до 20 часа в Зала 2 на НДК (Театър “Азарян”) ще се проведе форумът “София: 2050”, на който екипът на Визия за Софияще представи за първи път дългосрочните цели за развитие на Столична община. Визия за София е резултат от двугодишна работа по инициативата на Столична община за създаване на дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Форумът е с вход свободен и ще бъде излъчван и във Facebook страницата на инициативата с възможност за коментари на живо.

Целите, които ще бъдат представени за първи път на събитието, са формулирани на основата на много обработена информация в хода на работа по Визията през последните две години:

-          данни, анализи и изследвания (близо 3700 ресурса, събрани и анализирани в рамките на инициативата);

-          дискусии (над 700 експертни срещи и събития с участието на над 10 000 представители на различни заинтересованите страни)

-          множество активности за събиране на обратна връзка от гражданите (срещи в различни квартали на София, постоянна точка за контакт на Ларгото, дигитална анкета и представителни социологически изследвания).

 

Програма на събитието:

 

15:00 - 15:30 - Откриване от Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и представяне на процеса по създаване на Визия за София и получената обратна връзка от Любо Георгиев ръководител на екип Визия

15:30 - 16:00 - Представяне на цели в направление Градска среда

16:00 - 16:30 - Представяне на цели в направление Икономика

16:30- 17:00 - Представяне на цели в направление Околна среда

17:00 - 17:30 - Представяне на цели в направление Транспорт

17:30 - 18:00 - Представяне на цели в направление Идентичност и култура

18:00 - 18:30 - Представяне на цели в направление Хора

18:30 - 19:00 - Представяне на цели в направление Управление

19:00 - 19:30 - Представяне на изследване на нагласите към предложените цели

19:20 - 20:00 - Как ще прилагаме Визията?

20:00 - Закриване

След форума продължава работата по оформлението на Визията и пълният резултат с всички цели, мерки и индикатори, ще бъде представен с голяма изложба през октомври и ноември 2019. Финалният стратегически документ Визия за София ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г., заедно с първи пакет от мерки и с предложение за механизъм за актуализацията и координация на изпълнението му занапред. Новоприетата Визия за София ще послужи и за основа при подготовката на актуализацията на действащия Общ устройствен план на Столична община.

 

Визия за София е инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града и крайградските територии. Стратегията цели да обедини като върхов стратегически документ всички стратегии на Столична община и да предложи цели, мерки и индикатори за дългосрочното развитие на града и общината с хоризонт 2050 г. Методологията на работа по Визията стъпва на няколко основни принципа - събиране на всички съществуващи данни за състоянието на средата, изследвания и анализ, и информиран диалог за бъдещето на София с участието на максимален брой граждани и заинтересовани страни.

 

За повече информация:

Адрияна Михайлова

Комуникации

Визия за София

Стратегия за дългосрочно

развитие на София и региона

a.mihaylova@vizia.sofia.bg  

https://vizia.sofia.bg

За Визия за София:

“Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа на всички бъдещите стратегии за развитие на града до 2050. Основна задача на Визията е да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани страни. Абонирайте се на https://vizia.sofia.bg/, за да получавате информация и да участвате в процеса по създаване на споделена Визия за бъдещето на града.