Четвъртото издание на Диалози за София ще разгледа темата за качеството на атмосферния въздух и наличните данни за причинителите на замърсяване

липсва

В диалог между различни заинтересовани страни ще бъдат потърсени най-ефективните мерки, на които сме готови за по-чист въздух.

София, 30 ноември 2018- На 1 ноември (четвъртък) от 18:00 до 20:00 часа в галерия “Структура” на ул. Кузман Шапкарев 9 в София ще се проведе четвъртото издание на поредицата дискусии на Визия за София - Диалози за София 04: Въздух, печки и коли, което този път ще разгледа актуалната тема за качеството на атмосферния въздух в София. Екипът на Визия за София ще представи наличните данни за това какво знаем за въздуха и основните фактори за замърсяването му, а именно битовото отопление, транспортът и климатичните особености на София. Дискусията се организира от Визия за София – инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии, и Форум Гражданско участие с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018 г.

Дискусията ще започне с презентация на данните, анализирани от екипа на Визия за София, и заключенията за това с какви данни разполагаме и какви са необходими, за да предприемем ефективни мерки. Ще обобщим какво е моментното състояние на въздуха в града, като ще бъдат разгледани и тенденции от последните години, изведени на база на достъпната информация. Ще направим сравнителен анализ с Виена, с целта да потърсим баланс между насърчаване и забрана на определени практики в мерките си за чистота на въздуха. Обработените данни и изводи по тези теми вече са представени в подробна статия с множество графики на сайта на инициативата тук: https://vizia.sofia.bg/2018/10/30/air_cars_heating/.

В отворена дискусия по време на събитието ще разгледаме и ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни към чистотата на въздуха - осъзнаването от страна на гражданите, че потенциални замърсители сме всички ние, както и ролята на общината в информирането на широката общественост, за да бъде подготвена тя да прави информиран избор при начина си на придвижване и отопление. В диалог между представители на администрацията, активистите, експертите и гражданите ще бъдат потърсени решения и идеи за формиране и прилагане на мерки и ще бъде обсъден баланса - доколко те трябва да бъдат насърчаващи или забраняващи.

Дискусията е отворена за всички експерти и граждани с отношение към средата, която обитават, и силна гражданска позиция. Потвърдили участници от страна на Столична община са Християн Петров, директор на Център за градска мобилност (Транспорт за София), Елица Панайотова, координатор на инициативата Зелена София. От страна на гражданските организации ще участват Борис Бонев, основател на Спаси София, Христо Христов, Data Scientist към University of Oxford, Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt Bulgaria, Храбрин Иванчев, член на Асоциация на автомобилните производители и д-р Петър Чипев, пулмолог във ВМА. Събитието е с вход свободен за всеки, който иска да изрази мнения и предложения и да участва в търсенето на стратегически решения, които ще подобрят чистотата на въздуха в града. За всички, които не могат да присъстват на място, ще бъде осигурено излъчване на живо във Facebook страницата на Визия за София с възможност за включване с мнения и предложения в коментарите.

Дискусията е част от поредицата “Диалози за София” – дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии - Визия за София. Модератор на дискусията ще бъде Ива Таралежкова от Форум Гражданско Участие, която ще насочва диалога в търсене на отговор на въпроса - на какво сме готови за да подобрим качеството на въздуха в града.


За “Диалози за София”:

“Диалози за София” е поредица от дискусии по важни за Столична община теми, които се провеждат в като част от процеса по създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на града Визия за София. Диалозите целят да покажат значението на взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града, да представят обобщението на наличните данни, и да предизвикат и модерират информиран диалог, въвличайки представители на различни заинтересовани страни, и събирайки различни мнения в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения. Първите теми на “Диалози за София”, които бяха обсъдени в тяхната взаимосвързаност бяха “Небостъргачи и придвижване”, “Бедност и отпадъци” и “Облик и бизнес”.


За „Форум за гражданско участие”:

Форум Гражданско Участиее мрежа от граждански организации от цялата страна. Насърчава сътрудничеството между НПО, гражданите и местните и национални институции и работи за структурирано гражданско участие във вземането на решения и формулирането на политики.

 

 

 

За “Визия за София”:

Визия за София е инициатива за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Проектът е инициатива на Столична община и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.