Визия за София започва широко обсъждане на близо 70 специфични цели и над 450 мерки за развитието на София

липсва

Целите и мерките са резултат от анализа на събраните над 3600 набори от данни за състоянието на средата, над 50 реализирани изследвания, и над 600 работни срещи, събития и дискусии с над 5000 представители на различните заинтересованите страни в инициативата досега.

През юни и юли целите и мерките ще бъдат обсъдени с гражданите на София чрез дигитална анкета, срещи на живо в различни части на София и представително социологическо изследване. Събраната обратна връзка ще стане основата на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.

 София, 11 юни- На пресконференция по повод старта на Стъпка 5 от работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии - Визия за Софиябяха представени близо 70 специфични цели за развитието на града и повече от 450 мерки за тяхното изпълнение. Те са резултат от експертна работа в първите четири стъпки от инициативата, в която бяха събрани, създадени и анализирани множество данни и информация (над 3672 ресурса и изследвания) за състоянието на града в направленията Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика, Управление, Хора и Идентичност и култура. В процеса на работа се проведоха над 600 експертни срещи и събития, в които се включиха над 5600 представители на различните заинтересовани страни: политици, администрация, бизнес, неправителствени организации, активисти, изследователи, граждани.

 

Започващата Стъпка 5 от Визия за София цели широко публично представяне, обсъждане и подреждане на изведените предложения за цели и мерки на Визия за София. Целта е да се измери ангажираността на гражданите и различните заинтересовани страни към тях. На база на събраната обратна връзка от широката общественост чрез различни акции и комуникационни канали, ще бъдат допълнени, финализирани и подредени по приоритет дългосрочни и краткосрочни стратегически цели за развитие на града. Всички граждани са поканени да се включат в инициативата чрез различни комуникационни формати:

-          дигитална анкета, вече достъпна на сайта vizia.sofia.bg;

-          срещи на живо в различни части на София;

-          изложба и място за контакт в подлеза на Ларгото от края на юни;

-          представително социологическо проучване.

 “Градът е споделено пространство и неговото развитие е споделена обща отговорност. Започнахме тази инициатива, използвайки експертизата и енергията на хора, които не са част от общинската администрация, а са експерти, с желание да помогнат и да положат основата на дългосрочната стратегия за София. Това е трудна и амбициозна задача. За да бъде работещ този документ, сега трябва да отчетем мнението на максимално много хора за това как трябва да изглежда градът в бъдеще, да начертаем перспективите и да ги приоритизираме заедно.”, каза Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет.

Стъпка 5 на Визия за София продължава до края на юли, след което следва финализирането и разписването на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Методологията на работа по Визията стъпва на два основни принципа - анализ на данни и изследвания, и информиран диалог за бъдещето на града с участието на максимален брой граждани и заинтересовани страни. Финалният резултат ще бъде представен и с голяма изложба в градска среда през есента. Той ще бъде предложен за приемане в новия мандат на Столичен общински съвет след октомври 2019 г. 

Включете се в инициативата, като споделите кои цели са стратегически важни за София според вас, с какви действия и мерки можем да ги постигнем и към коя цел бихте поели личен ангажимент.

За Визия за София:

 

“Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа на всички бъдещите стратегии за развитие на града до 2050. Основна задача на Визията е да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани страни. Абонирайте се на https://vizia.sofia.bg/, за да получавате информация и да участвате в процеса по създаване на споделена Визия за бъдещето на града.