Визия за София ще бъде основа на работата по актуализацията на Общия устройствен план

липсва

На пресконференция с участието на Кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, председателя на Общинския съвет Елен Герджиков, Главния архитект на столична община арх. Здравко Здравков и Директора на ОП Софпроект - ОГП арх. Любо Георгиевбеше поставен официален старт на инициативатаДългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” (Визия за София). Проектът има за цел да опише града, в който искаме да живеем, с участието на всички заинтересовани страни и да послужи за основа на предстоящата актуализация на Общия устройствен план на столицата. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни. Проектът е инициатива на Столичeн общински съвет и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова посочи: „Динамичните промени и предизвикателства в милионния ни град и целта да защитим визията за София като зелен и иновативен град, която заложих в моята управленска програма и която софиянци подкрепиха, изисква промяна в Общия устройствен план (ОУП) на града. В последните години работим с ясни приоритети за развитието на София като зелен и иновативен град. За да постигаме устойчиви резултати в това развитие е необходимо правилно планиране. Изменението на ОУП трябва да бъде в съответствие с тази визия за града. Работата ни по промяна в ОУП стартира реално преди около година – като основна задача при назначаването на новия главен архитект на София. Промяната започна с предложенията за законодателни промени в Закона за устройство и застрояване на Столична община, които екипът на главния архитект подготви в изпълнение на тази задача. С промените целим допълнителна защита на зелените площи и ограничения за строителство на високи сгради. Очаквам през октомври месец тези промени да бъдат факт, благодарение на народните представители от ГЕРБ, които подкрепиха тези предложения за промени.“

 

По думите на кмета Фандъкова “Mина времето, когато важни стратегически документи се изработваха в един кабинет от няколко експерта и се съобщаваха на хората. Сега Визията ще подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти и администрация, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани.”

 

“Фактът, че сме тук сега с този екип означава, че вече е сменен моделът на градско планиране и започваме по нов, модерен и диалогичен начин. Тази задача си я поставихме самите ние, когато преди месеци Столичният общински съвет взе решение, определи методика и постави задача на главния архитект да стартира изработването на Визията. Тя ще търси консенсус и ще бъде не само ориентир, но и най-важният дългосрочен документ, който ще съдържа споделената ни представа за това как искаме да изглежда градът ни в бъдеще.”, добави Елен Герджиков, председател на градския парламент.

 

“Визията ще ни позволи да действаме не само по законосъобразност, но и по целесъобразност.”, коментира главният архитект на Столична община Здравко Здравков. “Възможно е при мен да дойде инвестиционен проект, който отговаря на правилата и нормите, но не отговаря на Визията за развитие на София. Затова имаме необходимостта от създаването на такъв стратегически документ, който да включва посоките, в които искаме да се развиваме.”

 

Ръковидителят на Визия за София арх. Любо Георгиев представи как ще протича работата по инициативата, която включва събиране, обобщаване, създаване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, свързани с бъдещето на София. Процесът се координира от екип Визия, който работи за постигането на максималновключване и информиран диалог между всички участници.  Екипът подпомага всички заинтересовани страни да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат реални действия за решението на различни проблеми, събира, обобщава и представя знанията за реалното състояние на града и предложенията за развитието на София.

 

В летните месеци на 2017 ще бъдат събрани наличните данни за града, а през есента ще започне публичното дискутиране на различните теми. На основата на дискусиите, през пролетта на 2018 ще бъде предложен работен вариант на Визията, който отново ще бъде дискутиран от широката общественост чрез информиран диалог. През есента на 2018 Визията следва да бъде приета от Столичен общински съвет, за да служи като платформа за развитието на София и устойчива система за дълготрайно взаимодействие. Проучванията, изводите и анализите, генерирани в процеса на работата по Визия за София, ще бъдат основа на работата по актуализацията на Общия устройствен план на Столична община, която ще започне през следващата година.