Облик и бизнес

липсва

Tретото издание на поредицата от дискусии “Диалози за София” ще разгледа темите “Облик и бизнес” и ще постави фокус върху частната инициатива за реклама и търсене на разпознаваемост на бизнеса, и други негови намеси, като например местата за хранене, които използват и оформят градското пространство и пряко влияят върху облика на средата. Обликът на града оказва пряк ефект не само върху неговата идентичност, но и върху неговата привлекателност за хора и инвестиции. Обликът е един от инструментите, чрез които градовете създават имиджа си на привлекателна дестинация и се конкурират помежду си. Визуалната среда, която бизнесът създава със своята активност, влияе пряко на просперитета на града, а следователно и на неговия бизнес.

Дискусията се организира от Визия за София – инициатива на Столична община за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии, и Форум Гражданско Участие с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018 г. Събитието е част от поредицата дискусии по важни за Столична община теми, които целят да покажат взаимовръзките между различни тенденции и градоустройствени практики в града. Целта му е да бъдат представени и обобщени наличните данни и да се стартира информиран диалог по темите с представители на различни заинтересовани страни в търсенето на консенсус и най-ефективни практики и стратегически решения.

Ще се радваме да се присъедините и да споделите идеи за възможни стратегически решения и добри практики, които могат да подобрят възможностите за присъствие и разпознаваемост на бизнеса, като същевременно се съобразяват и подчертават характерните черти на градската среда. Събитието ще се проведе на 18 септември (вторник) oт 18:00 ч. до 19:30 ч. в галерия Структура на ул. „Кузман Шапкарев“  9 с вход свободен.