Софияплан e новото име на общинското предприятие Софпроект

липсва
 

Софияплан e новото име на общинското предприятие Софпроект, което ще отговаря за цялостното стратегическо и пространствено планиране на Столична община. Софияплан разполага с мултидисциплинарен екип от близо 30 специалиста, който работи в активен диалог с различни заинтересовани страни, събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда и развитието на общината, и прави предложения за политики към Столичен общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете на Столична община. Софияплан е наследник на ОП Софпроект - ОГП, създадено през 1997 г. Трансформацията беше предложена от главния архитект Здравко Здравков и приета от Столичен общински съвет на 5 октомври 2020. Повече за промяната можете да научите тук.

Ключови проекти на Софияплан са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на Столична община до 2050), Планът на София (действащия Общ устройствен план и предстоящото му изменение) и Програма за София (Интегрирания план за развитие на общината 2021-2027). Предприятието разработва още планове, стратегии и политики за устойчивото развитие на Столична община. Разгледайте проектите ни тук.

 

Водещи принципи в работата на Софияплан са осигуряването на максимална прозрачност в решенията за планирането на общината и възможности за участие на гражданите и експертите в информиран разговор за бъдещето на града. За тези цели си сътрудничим с различни общински структури, университети и изследователи, браншови, неправителствени и търговски организации. Вижте списък с партньорите ни тук.