Становище относно извършен технически оглед в блок 17, ж.к. Сердика

липсва

"След извършен технически оглед и изслушване на живущите в блок 17, ж.к. Сердика считаме, че няма притеснения за нормалната екслоатация на жилищната сграда към настоящия момент.

Предвид констатираните пукнатини и слагания на земната основа около сгдарата считаме, че е належащо провеждането на мониторинг в рамките поне на една година за следене на поведението на сградата (работата на пукнатините, общи слягания и др. ). След което да се пристъпи към мероприятия за обработка на проявените пукнатини".

Предварително становище относно установяване на причините за напукване на теракотни плочки и спукан стъклопакет в ап. 19, блок N17, ж.к. "Сердика", община Възраждане