Програма за София ще определи ключовите проекти за развитието на града

липсва
Проектите ще се реализират в следващия програмен период на ЕС след 2021 

 

12.10.2020, гр. София  Общинското предприятие “Софияплан” разработва Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. На базата на вече приетата дългосрочна стратегия Визия за София, стратегическият документ ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Това става с помощта на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките й с околните селища.

Целта на Програма за София е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок на изпълнение и източници на финансиран. В рамките на Програмата ще бъдат определени зоните в града, които имат най-голяма нужда от намеса и списък с конкретни ключови проекти, които ще се реализират в тези зони.

Подготовката на Програма за София бе възложена на мултидисциплинарния екип на Софияплан в края на април 2020 г. от главния архитект на Столична община. Работата по съставянето на документа започна през месец май, като в момента приключва първия етап на проекта - разработването на анализи на различните аспекти на градското развитие в София. В следващите фази предстои да бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и проектите, които ще се реализират в тях. Това ще стане след поредица от срещи с обитателите, бизнеса и администрацията в тези зони. 

 

Програма за София стъпва на дългосрочната стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. – Визия за София. Документът ще развие в детайл и ще конкретизира стъпките и мерките, заложени за първите 7 години на Визията. Целите и приоритетите в Програмата ще бъдат обвързани и с предстоящото изменение на Общия устройствен план (Планът на София), което също се подготвя от екипа на Софияплан. Програма за София ще бъде финализирана след широко обществено обсъждане и поредица от консултации с експерти, браншови организации и представители на администрациятаОчаква се  документът  да бъде  готов  в началото на 2021 г. и в последствие да бъде обсъден и приет от Столичния общински съвет.”, обясни Любо Георгиев, директор на ОП  Софияплан.  

 

Комуникационната кампания за популяризиране на Програма за София стартира със  специално видео, което цели да мотивира столичани да следят и да участват в стратегическите проекти за развитие на общината. Видеото можете да видите и споделите от тук:  

https://www.youtube.com/watch?v=OB7MpLjgsN0 

 

Повече за структурата и конкретните стъпки в процеса по създаване на Програма за София вижте ТУК.

За повече информация: 

Радостина Попова 
radostina@sofiaplan.bg  
0898980184