Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина

липсва
Дата на публикуване: 04.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община с любезното съдействие на Съюза на архитектите в България организира предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”. Проектантският колектив „Ковачев Архитекти” ООД, чиято концепция спечели конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина” ще представи ескизния проект за ПУП, като ще сподели възникналите в процеса на проектиране проблеми, както и предлаганите за тях решения, очаквайки гражданска и професионална позиция по темата от участниците в събитието. Каним всички заинтересовани граждани, неправителствени организации и професионално изкушени ползватели на единствения по рода си столичен парк за участие в неформална дискусия с, надяваме се, положителен и конструктивен ефект. След предаването на проекта, което е предвидено до 15.08.2017 г., като задължителен етап в процедурата за одобряване, същият ще бъде съгласуван и подложен на обществено обсъждане по реда на действащата към момента нормативна уредба.

Предварителният проект за ПУП ще бъде достъпен за разглеждане от заинтересованите на електронната страница на НАГ www.sofia-agk.com след 07.07.2017 г.

Представянето и дискусията ще се състоят в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра” № 11 в залата на I-вия етаж на 13.07.2017 г., четвъртък, от 17:00 до 19:00 ч.

МОТИВИ КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ И СПН КЪМ НЕГО

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН ИЗГРЕВ

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-2000, РАЙОН СРЕДЕЦ

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1-3500, М.БОРИСОВА ГРАДИНА

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ М 1-3500, М. БОРИСОВА ГРАДИНА