Подземни пресни води

Регистър на разрешителни за водовземане от подземни води за стопански цели

Регистър на водни обекти (извори и каптажи( публична общинска собственост

Регистър на удостоверения за изградени кладенци, в т.ч. сондажи, за собствени потребности на гражданите

Регистър на удостоверения за изградени кладенци, в т.ч. сондажи за собствени потребности - 13.03.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения („ТК Лохал-Връбница, София“)

 Обявление - чл.62а-ЗВ-ТК-Лохал-Връбница

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „ТК-БЛД ВЛАДАЯ“

 

ОБЯВА съгласно чл.4 на ЗООС за инвестиционно предложение на СО относно издаване на разрешително и изграждане на 7 бр. сондажи за поливни цели („други цели“) по трасето на бул.“Цар Борис III“

Обява за инвест. предложение

Информация-инвест.-чл.4-ЗООС

1.Местоположение-7-сондажа

2.Карта на фактическия материал

3.Скици - 7 сондажа