Общ градоустройствен план на София от 1961 година

Общ градоустройствен план на София от 1961 г., оригинален мащаб 1:10000.

Разработва се от колектив с ръководител арх. Любен Нейков, В него, освен централната част на града се разработва и градоустройственото планиране на районите около Витоша, Люлин планина, Пасарелския и Искърския пролом. По плана се разширява радиално-кръговата транспортна система и се посочват новите входно-изходни магистрали на столицата. Планът поставя насоките за развитие на София с перспектива до 1980 г. Той претърпява много промени, но остава действащ до 2005 г., когато е приет новия Общ устройствен план на София.

Съхранява се в архив на РИМ - София.

 

Общ градоустройствен план от на София 1961 година в мащаб 1:10000

Общ градоустройствен план от на София 1961 година в мащаб 1:5000

Общ градоустройствен план на София от 1961 година