Как да подам заявление за вписване в регистъра на НПО?

 

Подаване на заявление за вписване в "Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община"

  

Подписване с електронен подпис