Как да използвам калкулатора за такси на услуги на НАГ?

03. Преглед на услуга на НАГ

 

 

04. Извеждане на справка за цена на услуга с фиксирана такса

 

 

05. Изчисляване цена на услуга с динамична такса от няколко параметъра

 

 

06. Изчисляване цена на услуга с условие "не повече", "не по малко от"

 

 

07. Услуга за издаване на разрешение за строеж Преглед на зона от картата