Обработка на лични данни и условия за ползване на услуги

Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител на Кмета на Столична община. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация на личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват по закон, може да доведе до прекратяване на производството. 

 

Със заявяване на услугите, предоставяни от Направление "Архитектура и Градоустройство" на гише и по електронен път, вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработени при реда на чл. 19 от ЗЗЛД.