ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН") И ПРИЛОЖЕНИЯ

Общ градоустройствен план на Столична голяма община от арх. Адолф Мусман (възложен през 1935 г., утвърден от НС на 12 април 1938 г. с Наредба-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столичната голяма община). Прилагането на този план е регламентирано с няколко закона - Закон за приложениео на ОГП на СГО; Закон за градоустройствен съвет при СГО; Закон за групиране и цялостно застрояване на парцелите в СГО.). Оригинален мащаб 10000.

Планът обхваща 12 районни кметстваи и предвижда концентрично зониране на териториалната структура: централно ядро в рамките на ринговия булевард, компактна зона в рамките на втория ринг, индустриална зона на север, жилищна зона на изток и юг, зелена система, външна селкостопанска зона. Планът „Мусман", макар и одобрен от СО не е реализиран поради избухването на Втората световна война. Съхранява се в архив на РИМ.

ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН")

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩА ГОЛЯМА СОФИЯ - КАКВО ПРЕДВИЖДА ПЛАНЪТ МУСМАН

Схематичен Общ Устройствен план на Столична Голяма Община

ОПОРЕН ПЛАН 1936 Г.