ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН") И ПРИЛОЖЕНИЯ

Общ градоустройствен план на Столична голяма община от 1938 г., план "Мусман"- оригинален мащаб 10000.

Планът обхваща 12 районни кметстваи и предвижда концентрично зониране на териториалната структура: централно ядро в рамките на ринговия булевард, компактна зона в рамките на втория ринг, индустриална зона на север, жилищна зона на изток и юг, зелена система, външна селкостопанска зона. Планът „Мусман", макар и одобрен от СО не е реализиран поради избухването на Втората световна война. Съхранява се в архив на РИМ.

ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН")

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩА ГОЛЯМА СОФИЯ - КАКВО ПРЕДВИЖДА ПЛАНЪТ МУСМАН

Схематичен Общ Устройствен план на Столична Голяма Община

ОПОРЕН ПЛАН 1936 Г.