ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН") И ПРИЛОЖЕНИЯ