Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община за периода 2016 - 2019 г. - окончателен вариант приет с Решение на СОС N 5 по протокол N 27 от 26.01.2017 г.