Стара София

липсва
Изследвания
липсва
Народен театър "Иван Вазов" - проекти
липсва
Схеми Стара София - 1936 г.
липсва
Схема културно-историческо наследство Схемата съдържа подробно изобразяване на местоположението и вида на паметниците на културата, намиращи се на територията на Столична Община.
липсва
Предприети действия от страна на НАГ за санкциониране собствениците на сгради, носители на културно наследство, в риск
липсва
Материали от изложба: "Пулсът във времето" - Градоустройство на София, организирана от Музей за история на София, Столична община
липсва
"Изграждане на бъдеща голяма София", 1938 година
липсва
Предложение за обявяване на архитектурните паметници на културата-от периода 1878-1944 г. в София, Централна градска част
липсва
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ "СЕРДИКА-СРЕДЕЦ" И ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ
липсва
От архивите на НАГ
липсва
Снимки от архивите на НИНКН Страницата съдържа снимки от архивите на НИНКН, направени в периода 1975-1978 г.