Предприети действия от НАГ срещу незаконно поставени рекламни елементи

Предприети действия от общинската администрация по реда на чл. 57А от ЗУТ по отношение на незаконосъобразно поставени рекламни елементи на територията на СО след 01.08.2016 г. – срок за доброволно премахване поет като ангажимент от собствениците на рекламни елементи в резултат от поредица работни срещи в НАГ и неизпълнен към настоящия момент.

 

Предприети действия от НАГ срещу незаконно поставени рекламни елементи - справка към 15.12.2017 г.
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Съобщение за принудително изпълнение на заповеди
Констатирани поставени рекламни елементи в отклонение от нормативната уредба - справка към 27.07.2018 г.