Отдел "Правно обслужване на строителния контрол"

Обща информация

ул."Сердика" № 5, ет. 2

Приемно време:

Със Заповед N РД-09-09-98/04.11.2016 г. на Главния архитект на СО приемното време на Отдел "Правно обслужване на строителния контрол" е отменено.

Функции

Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Поля Занева - ет. 2, ст. 203, тел. 9238-366; email: pzaneva@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Емилия Аспарухова - ет. 2, ст. 203, тел. 9238-227; email: easparuhova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Милена Иванова - ет. 2, ст. 203, тел. 9238-227; email: mivanova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Георги Стойков - ет. 2, ст. 204, тел. 9238-230; email: gstoikov@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Христина Георгиева - ет. 2, ст. 204, тел. 9238-230; email: hgeorgieva@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Анелия Бориславова - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-207; email:  aborislavova@sofia-agk.com
  • ЮРИСКОНСУЛТ: Владимир Личев - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-218; email:  vlichev@sofia-agk.com
  • ЮРИСКОНСУЛТ: Димитър Павлов - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-207; email:  dpavlov@sofia-agk.com
  • ЮРИСКОНСУЛТ: Калоян Керемидчиев - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-218; email: kkeremidchiev@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Стелиана Маврева - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-239; email: smavreva@sofia-agk.com