Отдел "Оперативна дейност и регистрация на строежи"

Обща информация

ул."Сердика" № 5, ет. 2

Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Функции

Състав

 • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: инж. Анамария Голева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-270; email: agoleva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Цецка Домусчиева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-351; email: cdomuschieva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Антоанета Тончева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-343; email: atoncheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Мариана Чанева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-237; email:  mchaneva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Нора Атанасова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-204
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Христина Зафирова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-361; email:  hzafirova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Албена Бакърджиева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-381
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Цветан Тодоров - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-286; email:  ctodorov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Ива Шишманян - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-236; email: ishishmanian@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Юлияна Димитрова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-349; email: ydimitrova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Илия Угренов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-307
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: урб. Александър Лумбев - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-390
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: арх. Димитър Йорданов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-285
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: Мариела Георгиева  - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-265