Отдел "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството"

Обща информация

ул."Сердика" № 5, ет. 2, 3

Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Функции

Състав

 • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: арх. Марин Попов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-323; email: mpopov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Албена Бакърджиева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-381; email: abakardjieva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Александър Божков - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-303;
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Лиляна Тотева - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-387; email: ltoteva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Татяна Герганова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-302; email: tgerganova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Диана Мирчева - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-314; email: dmircheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Диляна Каменова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-328; email: dkamenova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Дора Тодорова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-211; email: dtodorova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Петър Баталов - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-303; email: pbatalov@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Деислава Желева - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-303
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: арх. Михаела Бъговска - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-387; email: mbagovska@sofia-agk.com
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: инж. Слав Соколов - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-328;email: ssokolov@sofia-agk.com
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: арх. Димитър Йорданов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-285; email: djordanov@sofia-agk.com
 • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: урб. Паолина Топалова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-302