Дирекция "Общински строителен контрол"

Обща информация

Дирекция “Общински строителен контрол” е част от Направление “Архитектура и градоустройство”, пряко подчинена

на Главния архитект на Столична община.

ул."Сердика" № 5, ет. 2

Приемно време:
Директор График на приемното време за 2019 г.
Служители - Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Вижте услугите, предлагани от дирекцията

 

 

Функции

Директор

арх. Влади Калинов

ет. 2, ст. 201, тел. 9238-240,  email: vkalinov@sofia-agk.com, dosk@abv.bg

Старши експерт

Деница Костова

ет. 2, ст. 201, тел. 9238-240,  email: dkostova@sofia-agk.com, dosk@abv.bg

Отдели