Отдел "Устройствено планиране"

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етажи 3, 4

Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

 

Функции


Състав

 • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: урб. Златко Терзиев - ет. 3, ст. 306, тел. 9238-220; email: zterziev@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Теодора Моева - ет. 3, ст. 309, тел. 9238-306, email: tmoeva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Велислав Владимиров - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-316, email: vvladimirov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Светослав Качаков - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252; email: skachakov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ: инж. Иванка Малешкова - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252, email: imaleshkova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ: инж. Стефка Стойчева - ет. 4, ст. 405, тел. 9238-320; email: sstoycheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ: инж. Цветанка Римпова - ет. 3, ст. 309, тел. 9238-306, email: crimpova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Кристиан Мисирджиев - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-382, email: kmisirdzhiev@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Димитър Токов - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-289; email: dtokov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Антоанела Банкова - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-344; email: nbankova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Боян Недев - ет. 3, ст. 309, тел. 9238-217; email: bnedev@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Красен Христов - ет. 4, ст. 405
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Евгения Тонова - ет. 4, ст. 405A, тел. 9238-321, e-mail: etonova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ ОУП: инж. Веселин Христов - ет. 3, ст. 308, тел. 987-02-40; тел. 9238-355
 • ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ ОУП: арх. Боряна Байчева - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355, email: bbaycheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ ОУП: арх. Захаринка Митева - ет. 3, ст. 307, тел. 9238-257, email: zmiteva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Беата Цонева - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Наско Петков - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-341, email: npetkov@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Милена Стоилова - ет. 4, ст. 405, тел. 9238-203
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Стела Иванова - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-304
 • СТАРШИ  ЕКСПЕРТ ОУП: урб. Велислава Димова - ет. 3, ст. 308, тел. 987-02-40; тел. 9238-355, email: vdimova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Надежда Козарова - ет. 3, ст. 312, тел. 9238-252, email: nkozarova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Кателина Денишева –ет. 3, ст. 314, тел. 9238-297, email: kdenisheva@sofia-agk.com
 • СПЕЦИАЛИСТ: инж. Хрисанта Паунова - ет. 3, ст. 314, тел. 9238-232, email: hpaunova@sofia-agk.com
 • СПЕЦИАЛИСТ: инж. Юлия Костова - ет. 3, ст. 310, тел. 9238-304, email: jkostova@sofia-agk.com
 • СПЕЦИАЛИСТ: арх. Маргарита Ставрева-Секиранова - ет. 3, ст. 314, тел. 9238-297, email: mstavreva@sofia-agk.com