Отдел "Правно-нормативно обслужване"

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етаж 3
Приемно време: Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Функции


Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Елена Димитрова- тел. 9238-362, ет. 3, стая 311, email: nag_praven@abv.bg
  • ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК: Николина Недкова - тел. 9238-294, ет. 3, стая 303, email: nag_praven@abv.bg
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Мая Кръстанова - тел. 9238-332, ет. 3, стая 302, email: nag_praven@abv.bg
  • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Амелия Петрова - тел. 9238-345, ет. 3, стая 305, email: nag_praven@abv.bg
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Валентина Георгиева - тел. 9238-345, ет. 3, стая 305, email: nag_praven@abv.bg
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Полина Анастасова - тел. 9238-332, ет. 3, стая 302, email: nag_praven@abv.bg
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Десислава Петрова - тел. 9238-385, ет. 3, стая 301, email: dpetrova@abv.bg