ДИРЕКЦИЯ "ГРАДСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Обща информация

Функции


Състав

  • ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ: арх. Николай Каменов - ет. 4, ст. 406, тел. 9238-299, email: nkamenov@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Катя Владимирова - ет. 4, ст. 413, тел. 9238-315, email: kvladimirova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Даниела Колева - ет. 4, ст. 412, тел. 9238-258, email: dkoleva@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Мария Механджиева - тел. 9238-385, ет. 3, стая 301, email: nag_praven@abv.bg
  • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Лъчезара Стефанова - тел. 9238-362, ет. 3, стая 311
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Мартина Ненова - ет. 4, ст. 407, тел. 9238-373, email: mnenova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Мария Кръстинкова - ет. 4, ст. 402, тел: 9238–246, email: mkrastinkova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Евангелия Петрова - ет. 4, ст. 404, тел: 9238–255,
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Марияна Антова - ет. 4, ст. 409, тел: 9238–414
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Стелиана Маврева - ет. 4, ст. 407, тел. 9238-372; email: smavreva@sofia-agk.com