Градска среда, преместваеми обекти и реклама

липсва
Интерактивна карта
липсва
Преместваеми обекти Схемите, които ще намерите в този раздел, са групирани в схеми на акционни преместваеми обекти, мобилни търговски съоръжения, преместваеми обекти, спирки, обществени тоалетни, паркове.
липсва
Културно-историческо наследство Схемата съдържа подробно изобразяване на местоположението и вида на паметниците на културата, намиращи се на територията на Столична Община.
липсва
Рекламни елементи Схемите са разпределени в две основни групи „Рекламни елементи съгласно решение на ОЕСУТ“ и „Рекламни елементи с рекламна площ до 2 кв.м.“ с данни за локация, позиция и тип на рекламния обект.
липсва
Обменни центрове за велосипеди Схемите с разположение на обменните центрове на велосипеди показват детайлно местоположение на обменни центрове, като във всяка схема се предлага справка за местоположение спрямо предишно и ново решение за поставяне.
липсва
Предприети действия от НАГ срещу незаконно поставени рекламни елементи Предприети действия от общинската администрация по реда на чл. 57А от ЗУТ по отношение на незаконосъобразно поставени рекламни елементи на територията на СО….
липсва
Сигнали Предприети действствия от НАГ по постъпили сигнали
липсва
ОБЩИНСКИ ТИПОВИ ПРОЕКТИ
липсва
Кампанийни събития