Находища

Находище „София-Център“

1. Решение №30-2011-МОСВ - София-Център

2. Акт №45-1997-МФ - София-Център

3. Регистър съоръжения - София-Център

4. Заповед ресурси №313-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №15-2014-МОСВ - София-Център

6. Табела минерална вода - София-Център

7. Заповед ресурси №966-2014-МОСВ

Изглед 1

Изглед 2

8.Заповед-ресурси_№791-2018_МОСВ

9. Доклад-изпълнени дейности-София-Център-2019

Находище „София-Железница“

1. Решение №34-2011-МОСВ - Железница

2. Акт №68-1997-МФ - Железница

3. Регистър съоръжения- Железница

4. Заповед ресурси №706-2014-МОСВ

5. Сертификат №67 / 19.01.2015 - С-1хг_МЗ

6. Сертификат №97 / 19.01.2015 - С-2хг_МЗ

7. Заповед ресурси № 132-2019г._МОСВ

8. Доклад-изпълнени дейности-Железница-2019

Находище „София-Лозенец“

1. Решение №36-2011-МОСВ - Лозенец

2. Акт №50-1997-МФ - Лозенец

3. Регистър съоръжения - Лозенец

4. Заповед РД-84-15.02.2016 - Лозенец

5. Доклад-изпълнени дейности-Лозенец-2019

Находище „София-Надежда“

1. Решение №31-2011-МОСВ - Надежда

2. Акт №53-1997-МФ - Надежда

3. Регистър съоръжения - Надежда

4. Доклад-изпълнени дейности-Надежда-2019

Находище „София-Овча Купел“

1. Решение №37-2011-МОСВ - Овча купел

2. Акт №59-1997-МФ - Овча купел

3. Регистър съоръжения - Овча купел

4. Заповед ресурси №311-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №14-2014-МОСВ - Овча купел

6. Потребление минерална вода - Отчет 2013

7. Потребление минерална вода - Отчет 2014

8. Потребление минерална вода - Отчет 2015

9. Потребление на минерална вода - Отчет 2016

10. Потребление на минерална вода - Отчет 2017

11. Потребление на минерална вода-Отчет 2018

12. Потребление на минерална вода-Отчет 2019

13. Доклад-изпълнени дейности-Овча купел-2019

 

 

Находище „София-Панчарево“

1. Решение №33-2011-МОСВ - Панчарево

2. Акт №71-1997-МФ - Панчарево

3. Регистър съоръжения - Панчарево

4. Заповед ресурси №314-2012-МОСВ

5. Балнеологична оценка №13-2014-МОСВ - Панчарево

6. Потребление минерална вода - Отчет 2013

7. Балнеоложка оценка №33 / 2015 - КЕИ "Гъбата"_МЗ

8. Потребление минерална вода - Отчет 2014

9. Потребление минерална вода - Отчет 2015

10. Потребление на минерална вода - Отчет 2016

11.Потребление на минерална вода - Отчет 2017

12.Заповед-ресурси_№790-2018_МОСВ

13.Потребление на минерална вода-Отчет 2018

14.Потребление на минерална вода-Отчет 2019

15.Доклад-изпълнени дейности -Панчарево-2019

 

Находище „София-Свобода“

1. Решение №32-2011-МОСВ - Свобода

2. Акт №54-1997-МФ - Свобода

3. Регистър съоръжения - Свобода

4. Заповед РД-105-29.02.2016 - Свобода

5.Балнеологична оценка_София-Свобода

6. Доклад-изпълнени дейности- Свобода-2019

Находище „София-Баталова воденица“

1. Решение №35-2011-МОСВ - Баталова воденица

2. Акт №44-1997-МФ - Баталова воденица

3. Регистър съоръжения - Баталова воденица

4.Заповед N РД-16/10.01.2017 г.

5. Баталова воденица - Пробонабиране

6. Балнеологична оценка

7.Решение-545-СОС-Аквапарк Възраждане

8. Разрешително за водовземане от минерална вода № 01-2019

9. Доклад-изпълнени дейности-Баталова воденица-2019