Издадени през 2012 г.

ЗаповедиДокументи към заповеди/ Приложения
Януари
Заповед РД-09-09-01/09.01.2012г.
Февруари
Заповед РД-09-09-11/03.02.2012г.
Заповед РД-09-09-12/03.02.2012г.
Март
Заповед РД-09-09-15/12.03.2012г.
Заповед РД-09-09-18/20.03.2012г.
Заповед РД-09-09-19/23.03.2012г.
Заповед РД-09-09-20/23.03.2012г.
Заповед РД-09-09-22/29.03.2012г.
Април
Заповед РД-09-09-24/17.04.2012г.
Заповед РД-09-09-25/17.04.2012г.
Заповед РД-09-09-33/20.04.2012г.
Заповед РД-09-09-35/25.04.2012г.
Май
ЗаповедРД-09-50-430/07.05.2012г.
Заповед РД-09-50-431/07.05.2012г.
Заповед РД-09-09-36/15.05.2012г.
Заповед РД-09-09-37/15.05.2012г.
Заповед РД-09-09-38/22.05.2012г.
Заповед РД-09-50-484/23.05.2012г.
Заповед РД-09-50-489/23.05.2012г.
Юни
Заповед РД-09-09-39/01.06.2012г.
Заповед РД-09-09-40/04.06.2012г.
Заповед РД-09-09-41/04.06.2012г.
Заповед РД-09-09-43/07.06.2012г.
Заповед РД-09-09-44/11.06.2012г.
Заповед РД-09-09-45/13.06.2012г.
Заповед РД-09-09-46/13.06.2012г.
Заповед РД-09-09-47/13.06.2012г.
Заповед РД-09-09-48/25.06.2012г.
Заповед РД-09-09-49/28.06.2012г.
Заповед РД-09-09-50/29.06.2012г.
Юли
Заповед РД-09-09-51/09.07.2012г.
Заповед РД-09-09-52/09.07.2012г.
Заповед РД-09-09-54/09-07-2012г.
Заповед РД-09-09-55/09-07-2012г.
Заповед РД-09-09-56/11-07-2012г.
Заповед РД-09-50-650/12.07.2012г.
Заповед РД-09-09-58/17.07.2012г.
Заповед РД-09-09-59/18.07.2012г.
Заповед РД-09-09-60/19.07.2012г.
Заповед РД-09-09-61/30.07.2012г.
Заповед РД-09-09-62/31.07.2012г.
Август
Заповед РД-09-09-63/01.08.2012г.
Заповед РД-09-09-64/01.08.2012г.
Заповед РД-09-09-65/06.08.2012г.
Заповед РД-09-09-66/14.08.2012г.
Заповед РД-09-09-67/14.08.2012г.
Септември
Заповед РД-09-09-68/04.09.2012г.
Заповед РД-09-09-69/13.09.2012г.
Заповед РД-09-09-70/13.09.2012г.
Заповед РД-09-09-71/19.09.2012г.
Заповед РД-09-09-73/21.09.2012г.
Октомври
Заповед РД-09-09-74/09.10.2012г.
Заповед РД-09-09-75/10.10.2012г.
Заповед РД-09-09-76/10.10.2012г.
Заповед РД-09-09-77/10.10.2012г.
Заповед РД-09-09-78/18.10.2012г.
Заповед РД-09-09-79/18.10.2012г.
Ноември
Заповед РД-09-09-80/01.11.2012г.
Заповед РД-09-09-81/07.11.2012г.
Заповед РД-09-09-82/09.11.2012г.
Заповед РД-09-09-83/19.11.2012г.
Заповед РД-09-09-84/19.11.2012г.
Заповед РД-09-09-85/26.11.2012г.
Декември
Заповед РД-09-09-86/04.12.2012г.
Заповед РД-09-50-1042/06.12.2012г.
Заповед РД-09-09-87/07.12.2012г.
Заповед РД-09-09-88/07.12.2012г.
Заповед РД-09-50-1062/10.12.2012г.
Заповед РД-09-09-90/14.12.2012г.
Заповед РД-09-09-91/18.12.2012г.
Заповед РД-09-09-92/19.12.2012г.
Заповед РД-09-09-93/19.12.2012г.
Заповед РД-09-09-94/19.12.2012г.
Заповед РД-09-09-95/19.12.2012г.