Издадени през 2013 г.

ЗаповедиДокументи към заповеди/ Приложения
Януари
Заповед РД-09-09-01/09.01.2013г.
Заповед РД-09-09-02/24.01.2013г.
Заповед РД-09-09-03/25.01.2013г.
Заповед РД-09-09-04/25.01.2013г.
Заповед РД-09-09-05/30.01.2013г.
Заповед РД-09-50-47/30.01.2013г.
Февруари
Заповед РД-09-09-06/01.02.2013г.
Заповед РД-09-09-07/05.02.2013г.
Заповед РД-09-09-08/11.02.2013г.
Заповед РД-09-09-09/19.02.2013г.
Заповед РД-09-09-10/21.02.2013г.
Заповед РД-09-09-11/26.02.2013г.
Март
Заповед РД-09-09-12/05.03.2013г.
Заповед РД-09-09-13/05.03.2013г.
Заповед РД-09-09-14/11.03.2013г.
Заповед РД-09-09-16/22.03.2013г.
Заповед РД-09-09-17/25.03.2013г.
Заповед РД-09-09-18/25.03.2013г.
Заповед РД-09-09-19/29.03.2013г.
Април
Заповед РД-09-09-20/01.04.2013г.
Заповед РД-09-09-21/05.04.2013г.
Заповед РД-09-09-22/10.04.2013г.
Заповед РД-09-09-23/11.04.2013г.
Заповед РД-09-09-24/25.04.2013г.
Заповед РД-09-09-25/25.04.2013г.
Май
Заповед РД-09-09-26/07.05.2013г.
Заповед РД-09-09-27/14.05.2013г.
Заповед РД-09-09-28/18.05.2013г.
Заповед РД-09-09-29/18.05.2013г.
Заповед РД-09-09-30/27.05.2013г.
Юни
Заповед РД-09-09-31/03.06.2013г.
Заповед РД-09-09-32/03.06.2013г.
Заповед РД-09-09-33/05.06.2013г.
Заповед РД-09-09-34/12.06.2013г.
Заповед РД-09-09-35/13.06.2013г.
Заповед РД-09-09-36/14.06.2013г.
Заповед РД-09-09-38/21.06.2013г.
Заповед РД-09-09-39/21.06.2013г.
Заповед РД-09-09-43/26.06.2013г.
Заповед РД-09-09-45/28.06.2013г.
Юли
Заповед РД-09-09-46/01.07.2013г.
Заповед РД-09-09-47/05.07.2013г.
Заповед РД-09-09-48/09.07.2013г.
Заповед РД-09-09-49/10.07.2013г.
Заповед РД-09-09-50/11.07.2013г.
Заповед РД-09-09-51/11.07.2013г.
Заповед РД-09-09-52/15.07.2013г.
Заповед РД-09-09-53/22.07.2013г.
Заповед РД-09-09-54/23.07.2013г.
Заповед РД-09-09-55/24.07.2013г.
Заповед РД-09-09-56/24.07.2013г.
Август
Заповед РД-09-09-58/02.08.2013г.
Заповед РД-09-09-58-А/02.08.2013г.
Заповед РД-09-09-59/26.08.2013г.
Септември
Заповед РД-09-09-60/02.09.2013г.
Заповед РД-09-09-61/02.09.2013г.
Заповед РД-09-09-62/02.09.2013г.
Заповед РД-09-09-63/09.09.2013г.
Заповед РД-09-09-64/09.09.2013г.
Заповед РД-09-09-65/10.09.2013г.
Заповед РД-09-09-66/12.09.2013г.
Заповед РД-09-09-68/13.09.2013г.
Заповед РД-09-09-69/19.09.2013г.
Заповед РД-09-09-70/23.09.2013г.
Октомври
Заповед РД-09-09-71/01.10.2013г.
Заповед РД-09-09-72/04.10.2013г.
Заповед РД-09-09-73/07.10.2013г.
Заповед РД-09-09-74/07.10.2013г.
Заповед РД-09-09-75/08.10.2013г.
Заповед РД-09-09-76/09.10.2013г.
Заповед РД-09-09-79/10.10.2013г.
Заповед РД-09-09-80/11.10.2013г.
Заповед РД-09-09-81/14.10.2013г.
Заповед РД-09-09-82/16.10.2013г.
Заповед РД-09-09-83/17.10.2013г.
Заповед РД-09-09-84/17.10.2013г.
Заповед РД-09-09-85/17.10.2013г.
Заповед РД-09-09-86/21.10.2013г.
Заповед РД-09-09-87/22.10.2013г.
Заповед РД-09-09-88/24.10.2013г.
Заповед РД-09-09-89/25.10.2013г.
Заповед РД-09-09-90/25.10.2013г.
Заповед РД-09-09-91/28.10.2013г.
Заповед РД-09-09-92/28.10.2013г.
Заповед РД-09-09-93/29.10.2013г.
Заповед РД-09-09-94/31.10.2013г.
Ноември
Заповед РД-09-09-95/05.11.2013г.
Заповед РД-09-09-96/05.11.2013г.
Заповед РД-09-09-97/12.11.2013г.
Заповед РД-09-09-98/12.11.2013г.
Заповед РД-09-09-99/14.11.2013г.
Декември
Заповед РД-09-09-112/13.12.2013г.
Заповед РД-09-09-113/13.12.2013г.
Заповед РД-09-09-114/14.12.2013г.
Заповед РД-09-09-115/17.12.2013г.
Заповед РД-09-09-116/19.12.2013г.